سایت هایی که تعداد نویسندگان زیادی دارند اغلب بخشی برای نمایش نویسندگان و مدیران سایت خود قرار داده اند. اگر شما نیز به دنبال راهی برای نمایش نویسندگان سایت خود هستید در ادامه با دکتر وردپرس همراه باشید.

نمایش لیست نویسندگان با قطعه کدی کوتاه در وردپرس

نمایش لیست نویسندگان با قطعه کدی کوتاه در وردپرس

برای نمایش لیست نویسندگان کافیست تا قطعه کد زیر را در بخش دلخواه از قالب خود قرار دهید.

توضیحات کد:

  • برای نمایش تعداد نوشته های هر نویسنده مقدار “optioncount ” را 1 و برای عدم نمایش 0 قرار دهید.
  • برای نمایش نام کامل هر نویسنده مقدار “show_fullname “را 1 و برای نمایش نام کوچک 0 قرار دهید.
  • در کد بالا برای نمایش مدیران مقدار “exclude_admin” را از 0 به 1 تغییر دهید.
امتیاز شما از 1 تا 5
1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته
Loading...