قرار دادن شماره صفحات در قالب وردپرسی

افزونه های زیادی وجود دارند که به راحتی شماره صفحات را در سایت قرار میدهند اما از آنجا که استفاده از افزونه ها توصیه نمیشود این آموزش را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید بدون نصب افزونه صفحات خود را شماره گذاری کنید.

قرار دادن شماره صفحات در قالب وردپرسی

قرار دادن شماره صفحات در قالب وردپرسی

بی مقدمه به سراغ اصل مطلب میرویم. وارد فایل functions قالب سایت خود شده و کد زیر را در آن قرار دهید.


if ( ! function_exists( 'rokesh_pagination' ) ) :
function rokesh_pagination() {
global $wp_query;
$big = 999999999; // need an unlikely integer
echo paginate_links( array(
'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
'format' => '?paged=%#%',
'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
'prev_next' => True,
'prev_text' => __('« قبلی'),
'next_text' => __('بعدی »'),
'total' => $wp_query->max_num_pages
) );
}
endif;

سپس کد های زیر را در فایل Style قالب خود قرار دهید.


div.pagination {
margin: 20px 0;
}
div.pagination a, div.pagination span {
background: none repeat scroll 0 0 #C0C0C0;
border-radius: 2px;
color: #000000;
font-weight: bold;
padding: 5px 10px;
}
div.pagination a:hover {
background: none repeat scroll 0 0 #ddd;
color: #000;
}
div.pagination span {
background: none repeat scroll 0 0 #DDDDDD;
color: #A8A8A8;
}

حال برای نمایش شماره صفحات کد زیر را در مکان دلخواه قرار دهید.(به طور مثال در فایل index )


<div class="pagination">
<?php rokesh_pagination(); ?>
</div>

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.