درباره ما

گروه دکتر وردپرس در مرداد سال ۹۱ کار خود را با فعالیت  های آموزشی و خدمات وردپرسی و همچنین طراحی سایت آغاز کرد.
مدیریت این سایت در ابتدا با آقای دکتر حیدری بوده است و سپس پس از چند سال تغییر تحول تیم مدیریتی دکتر وردپرس عوض شده و در حال حاضر با مدیریت  مصطفی خوری نژاد به کار خود ادامه می دهد.
دکتر وردپرس کماکان نیز همچون سابق در زمینه آموزش و خدمات وردپرس فعال بوده و در زمینه  طراحی سایت و بهینه سازی وبسایت برای موتورهای جستجو نیز پروژه می پذیرد.
 مدیریت : مصطفی خوری نژاد
درباره دکتر وردپرس