نمایش دسته بندی وردپرس به صورت لیست بازشو

هستند سایتهایی که در دسته بندی مطالب خود دسته های زیادی را دارند که هر یک از این دسته بندی ها نیز خود دارای چندین زیر دسته هستند. بنابراین اگر در سایدبار خود دسته بندی مطالب را نمایش دهید تمامی دسته ها نمایش داده خواهند شد و یک لیست طویل از دسته بندی را درسایت خواهید دید که با اسکرول کردن به سمت پایین فضای زیادی از صفحه خالی خواهد ماند.

بنابراین در ین مقاله از دکتر وردپرس قصد دارم قطعه کدی را برای شما قرار دهم که با استفاده از آن دسته بندی هایی که دارای زیر دسته زیادی هستند را به صورت کشویی تبدیل کنید تا با کلیک بر روی دسته مادر زیردسته های آن نمایش داده شوند.

نمایش دسته بندی وردپرس به صورت لیست بازشو

نمایش دسته بندی وردپرس به صورت لیست بازشو

برای شروع کار مشابه زیر کدهای وارد شده را در مکان مناسبی از قالب خود در فایل sidebar.php قالب خود قرار دهید.

<?php $cat_id = get_cat_ID('uncategorized'); $args=array( 'cat' => $cat_id,
'post_type' => 'post',
'post_status' => 'publish',
'posts_per_page' => -1,
);
$my_query = null;
$my_query = new WP_Query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
?>

<form name="jump">
<select name="menu">
<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
<option value="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></option>
<?php endwhile; } ?>
</select>
<input type="button" onClick="location=document.jump.menu.options[document.jump.menu.selectedIndex].value;" value="Go">
</form>

<?php wp_reset_query(); ?>

حال به در خط دوم این که که با عنوان uncategorized آن را مشاهده می‌کنید SLUG یا همان نامک دسته بندی خود را وارد کرده و فایل سادبار را ذخیره کنید.

در نهایت اگر سایت خود را باز کنید خواهید دید که برای این دسته بندی زیردسته ها به صورت کشویی خواهند بود و با کلیک بر روی دسته مادر به صورت لیست بازشو نمایش داده خواهند شد.

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.