آموزش ساخت فرم ورود بدون نیاز به افزونه

در این آموزش قصد داریم نحوه ایجاد یک صفحه ورود که نام کاربری و رمز کاربران را دریافت کرده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات آنان را به پیشخوان وردپرس هدایت میکند را بدون استفاده افزونه توضیح دهیم.

آموزش ساخت فرم ورود بدون نیاز به افزونه

آموزش ساخت فرم ورود بدون نیاز به افزونه

برای ایجاد صفحه ورود ابتدا نیاز به یک فرم داریم که این فرم را شما میتوانید خود طراحی کرده و یا از فرم های آماده همچون Flat UI  استفاده نمایید.

سپس به فایل functions رفته و کد زیر را در آن قرار دهید.


function dlf_form() {

?>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>">
<div class="login-form">
<div class="form-group">
<input name="login_name" type="text" class="form-control login-field" value="" placeholder="Username" id="login-name" />
<label class="login-field-icon fui-user" for="login-name"></label>
</div>

<div class="form-group">
<input name="login_password" type="password" class="form-control login-field" value="" placeholder="Password" id="login-pass" />
<label class="login-field-icon fui-lock" for="login-pass"></label>
</div>
<input class="btn btn-primary btn-lg btn-block" type="submit" name="dlf_submit" value="Log in" />
</form>
</div>
<?php
}

function dlf_auth( $username, $password ) {
global $user;
$creds = array();
$creds['user_login'] = $username;
$creds['user_password'] = $password;
$creds['remember'] = true;
$user = wp_signon( $creds, false );
if ( is_wp_error($user) ) {
echo $user->get_error_message();
}
if ( !is_wp_error($user) ) {
wp_redirect(home_url('wp-admin'));
}
}

در کد بالا تابع dlf_form مربوط به ورود و تابع dlf_auth مربوط به اعتبار سنجی می باشد.

حال برای آنکه فایل های Css را لینک دهیم از کد زیر استفاده میکنیم.


function flat_ui_kit() {
wp_enqueue_style( 'bootstrap', get_template_directory_uri() . 'bootstrap/css/bootstrap.css', array(), 'all');
wp_enqueue_style( 'flat-ui', get_template_directory_uri() . 'css/flat-ui.css', array(), 'all');
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'flat_ui_kit');

اکنون صفحه ورود ما تکمیل شده است و تنها باید از آن یک شورت کد ایجاد کرده تا در صفحه مورد نظر استفاده کنیم، برای این کار از کد زیر استفاده میکنیم.


function dlf_shortcode() {
ob_start();
dlf_process();
return ob_get_clean();
}
add_shortcode('dm_login_form', 'dlf_shortcode');

و در پایان شورت کد زیر را در صفحه دلخواه قرار میدهیم.


<?php echo do_shortcode('[dm_login_form]'); ?>

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.