شاید شما در سایت های مختلف دیده باشید که در منوی کناری سایت و یا فوتر سایت مثل من آخرین نظرات و دیدگاه ها به نمایش درمیاد.البته همچین ابزارکی وجود داره ولی فقط نام و عنوان مطلبی که توش نظر داده شده است نوشته میشه.

امروز کدی را برای شما قرار میدم که هم متن خوده نظر به نمایش دربیاد و هم بتونید اونو در هرجایه قالب مثل فوتر قرار بدید.

ایجاد صفحه lastcomments.php

کد های زیر را در یک فایل به نام lastcomments.php در مکانی که فایل های قالب شما قرار دارند , بگذارید.


<?php
function src_simple_recent_comments($src_count=7, $src_length=60, $pre_HTML='<li><h2> Recent Comments </h2>', $post_HTML='</li>') {
 global $wpdb;
 $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,
 SUBSTRING(comment_content,1,$src_length) AS com_excerpt
 FROM $wpdb->comments
 LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID)
 WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = ''
 ORDER BY comment_date_gmt DESC
 LIMIT $src_count";
 $comments = $wpdb->get_results($sql);
 $output = $pre_HTML;
 $output .= "\n<ul>";
 foreach ($comments as $comment) {
 $output .= "\n\t<li><strong><a href=\"" . get_permalink($comment->ID) . "#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on " . $comment->post_title . "\">" . $comment->comment_author . "</a></strong>: " . strip_tags($comment->com_excerpt) . "...</li>";
 }
 $output .= "\n</ul>";
 $output .= $post_HTML;
 echo $output;
}
?>

آخرین نظرات در قالب

اگر دوست دارید در منوهاتون آخرین نظرات را به نمایش درآورید باید با استفاده از افزونه ابزارک php code widget در منوی خود کدهای php زیر را قرار بدید.اگر مایلید در جایی دیگر مثل فوتر و … به نمایش درآورید که به قالب خود رفته و باز همین کدها رو قرار بدید.


<?php include (TEMPLATEPATH . '/lastcomments.php'); ?>
 <?php if (function_exists('src_simple_recent_comments')) {
 src_simple_recent_comments(6, 80,'', ''); }
?>

عدد 6 که در کد وجود دارد تعداد نظرات هستش که به نمایش در میاد و عدد 80 هم تعداد حرف های اول اون نظر هستش و مابقی به نمایش در نمیاد.خودتون هر چقدر دوست دارید تنظیم کنید.

امتیاز شما از 1 تا 5