ایمیل اطلاع رسان ورود به سایت وردپرسی

در برخی از سایت ها که ایمنی بالاتری دارند و ورود کاربران به حساب کاربریشان مهم است از ایمیل های اطلاع رسانی استفاده میشود تا ورود کاربر به حسابش را اطلاع دهد تا اینگونه از ورود احتمالی افراد سود جو جلوگیری شود. از این رو به یک سرویس اطلاع رسان نیاز است تا پس از هر ورود به ایمیل شخص پیغام ورود به سایت ارسال گردد.

ایمیل اطلاع رسان ورود به سایت وردپرسی

 ایمیل اطلاع رسان ورود به سایت وردپرسی

برای فعال سازی چنین ایمیلی کافیست تا در کد های سایت خود پس از قسمتی که موفقیت آمیز بودن ورود کاربر را بررسی میکند کد زیر را قرار دهید.

function do_anything() {
$current_user = wp_get_current_user();
$userdata=$current_user->data;
$user_email=$userdata->user_email;

$meil_title=’ورود به حساب کاربری’;
$meil_msg= ‘شما وارد حساب کاربری خود شده اید.با تشکر مردان وردپرس’;

$mailsend = wp_mail( $user_email , $meil_title , $meil_msg);
}
add_action(‘wp_login’, ‘do_anything’);

 

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.