در مطلب قبل در مورد نمایش تعداد بازدید از مطالب صحبت کردیم. در این آموزش قصد داریم در مورد نحوه نمایش آمار بازدید از پست ها در صفحه مدیریت توضیح دهیم.

نمایش آمار بازدید از پست ها در پیشخوان

نمایش آمار بازدید از پست ها در پیشخوان

همانطور که در مطلب قبل توضیح داده بودیم مراحل را طی کنید “نمایش تعداد بازدید از مطالب بدون نیاز به افزونه وردپرس

پس از طی مراحل قبلی تابعی جدیدی با نام get_PostViews ایجاد میکنیم.

function get_PostViews($postID){
 $count_key = 'post_views_count';
 $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
 return $count;
}

با ایجاد این تابع اطلاعات بازدید هر پست را دریافت میکنیم.

حال با ایجاد تابع post_column_views ستون جدیدی را در صفحه نوشته ها ایجاد می کنیم.


function post_column_views($newcolumn){
$newcolumn['post_views'] = __('Views');
return $newcolumn;
}
add_filter('manage_posts_columns', 'post_column_views');

در پایان با استفاده از تابع post_custom_column_views اطلاعات بازدید را در ستون ایجاد شده قرار میدهیم.

function post_custom_column_views($column_name){
 if($column_name === 'post_views'){
 echo get_PostViews(get_the_ID());
 }
}
add_action('manage_posts_custom_column', 'post_custom_column_views',10,2);

 
پیشنهاد بعدی  حذف گزینه تغییر رمز از پیشخوان کاربران
امتیاز شما از 1 تا 5
1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته
Loading...