گاهی ممکن است به هنگام نصب افزونه با درخواست ftp مواجه شوید که از شما یوزرنیم و پسورد ftp را از شما بخواهد، اگر این درخواست چندان از نظر شماخوش نمی آید با ما همراه شوید تا در کوتاه ترین زمان این مشکل را به راحتی حل نمایید.

لغو درخواست یوزرنیم و پسورد ftp به هنگام نصب افزونه

لغو درخواست یوزرنیم و پسورد ftp به هنگام نصب افزونه

با قرار دادن کد زیر در فایل wp-config.php برای همیشه از درخواست ftp به هنگام نصب افزونه خلاص شوید. در این کد به جای “my-ftp-username” یوزرنیم ftp و به جای  ‘my-ftp-password’ پسورد خود و به همین ترتیب دیگر اطلاعات هاست خود را قرار دهید.


define('FS_METHOD', 'direct');
define('FTP_BASE', '/usr/home/username/public_html/my-site.example.com/wordpress/');
define('FTP_CONTENT_DIR', '/usr/home/username/public_html/my-site.example.com/wordpress/wp-content/');
define('FTP_PLUGIN_DIR ', '/usr/home/username/public_html/my-site.example.com/wordpress/wp-content/plugins/');
// define('FTP_PUBKEY', '/home/username/.ssh/id_rsa.pub');
// define('FTP_PRIKEY', '/home/username/.ssh/id_rsa');
define('FTP_USER', 'my-ftp-username');
define('FTP_PASS', 'my-ftp-password');
define('FTP_HOST', 'ftp.my-site.example.com');
// define('FTP_SSL', false);

اگر استفاده از کد بالا برای شما کمی دشوار است میتوانید از کد زیر استفاده نمایید.


add_filter('filesystem_method', create_function('$a', 'return "direct";' ));
define( 'FS_CHMOD_DIR', 0751 );

امتیاز شما از 1 تا 5