لینک خودکار مطالب بدون استفاده از افزونه

برای قرار دادن لینک خودکار برای برخی از کلمات خاص در همه پست ها و مطالب سایت میتوان از روشی ساده استفاده کرد، مثلا برای مواقعی که میخواهید در هر مطلبی که نام سایتتان آورده شد به آدرس سایت لینک داده شود.

لینک خودکار مطالب بدون استفاده از افزونه

لینک خودکار مطالب بدون استفاده از افزونه

برای قرار دادن لینک خودکار مثل همیشه به سراغ فایل functions در قالب سایت میرویم و در این فایل کد زیر را قرار میدهیم.

<?php
function rep_words_to_link($content){
$rep_link = array(
'wordpress' => 'http://wordpress.org',
'doctorwp' => 'http://doctorwp.com'
);
foreach($rep_link as $rep_words => $rep_links)
$content = str_replace($rep_words , '<a href="'.$rep_links.'" target="_blank">'.$rep_words.'</a>' ,$content);
return $content; }
add_filter('the_content', 'rep_words_to_link');
add_filter('the_excerpt', 'rep_words_to_link');
?>

توضیحات کد:

در کد بالا کلمه doctorwp به ادرس http://doctorwp.com  و همچنین کلمه wordpress به آدرس http://wordpress.org لینک داده شده است.

شما میتوانید به جای این دو کلمه کلمات مورد نظر خود را قرار دهید. به جای doctorwp کلمه مورد نظر و بجای ادرس http://doctorwp.com آدرس مورد نظر را قرار دهید و برای قرار دادن کلمه بعدی از کاما , استفاده کنید، به این شکل میتوانید بی نهایت کلمه دلخواه را لینک بدهید.

 

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.