پایانه باربری گرگان

در استان گلستان، شهر گرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز حمل و نقل در شمال ایران شناخته می‌شود. گرگان به عنوان مکانی مهم برای تعاونی‌های حمل و نقل در این منطقه شناخته می‌شود که از آنجا می‌توان به مقصد‌های مختلفی در سراسر کشور حرکت کرد. این مقاله به معرفی تعاونی‌های حمل و نقل مهم در گرگان و اطلاعات جامع در این زمینه می‌پردازد.

تعاونی خاورداران گرگان

تعاونی خاورداران گرگان یکی از تعاونی‌های معتبر در شهر گرگان است. این تعاونی در موقعیتی ممتاز واقع شده است، که به عنوان یک نقطه مهم در حمل و نقل کالاها به سراسر کشور شناخته می‌شود. آدرس دقیق این تعاونی “گرگان، کیلومتر ۲ جاده گرگان به تهران، مقابل تهران” می‌باشد.

تعاونی کامیون داران گرگان

تعاونی کامیون داران گرگان نیز از دیگر تعاونی‌های مهم در این شهر می‌باشد. این تعاونی در کیلومتر ۱ جاده گرگان به ساری واقع شده است و از این مکان کامیون‌ها به مقاصد مختلفی در استان گلستان و سایر نقاط کشور حرکت می‌کنند.

نصرفر گرگان

یکی دیگر از تعاونی‌های حمل و نقل مهم در گرگان، تعاونی نصرفر گرگان است. این تعاونی در بلوار هیرکانیا، روبروی ایران خودرو موحدی و گاراژ مقصودلو واقع شده است. اعضای این تعاونی از این مکان به مناطق مختلفی از شهر و استان حرکت می‌کنند.

گرگان بار

تعاونی گرگان بار نیز در لیست تعاونی‌های حمل و نقل مهم در گرگان قرار دارد. این تعاونی در منطقه‌ای ممتاز واقع شده است، کمربندی گرگان به گنبد و جنب ایران خودرو قرار دارد و به عنوان یک مرکز حمل و نقل مهم در شمال ایران شناخته می‌شود.

آبادان (گرگان)

کمربندی سیلوی گرگان نیز محل واقعیت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان می‌باشد. این شرکت به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان حمل و نقل دریایی محسوب می‌شود و از این مکان کالاها به مقاصد دریایی داخلی و خارجی ارسال می‌شوند.

تعاونی کمپرسی داران گرگان

تعاونی کمپرسی داران گرگان نیز در جرجان، جرجان واقع شده و از این مکان کامیون‌ها و وسایل حمل و نقل مختلف به مقاصد مختلف حرکت می‌کنند. این تعاونی در خدمت به تجار و تأمین‌کنندگان اهمیت زیادی دارد.

عرفان بار گرگان

کیلومتر ۳ جاده تهران، جنب شرکت لردگاز، محل قرارگیری تعاونی عرفان بار گرگان است. اعضای این تعاونی از این مکان به مقاصد مختلفی در سراسر ایران حرکت می‌کنند و خدمات حمل و نقل متنوعی ارائه می‌دهند.

گرگان دشت بار

کمربندی گرگان به گنبد در محل گرگان دشت بار واقع شده است. این تعاونی در کیلومتر ۴ جاده گرگان به گنبد و سرخط گلدشت قرار دارد و از این مکان به عنوان یک نقطه مهم در شبکه حمل و نقل کالاها استفاده می‌شود.

استرآباد بار گرگان

تعاونی استرآباد بار گرگان نیز در گمربندی گرگان و جنب کارخانه یک و یک واقع شده است. این تعاونی به عنوان یک مرکز حمل و نقل مهم در استان گلستان شناخته می‌شود و از این مکان کالاها به سراسر کشور حمل می‌شوند.

شیرین بار

کیلومتر چهار جاده گنبد و جنب کارخانه گالیکو، مکان تعاونی شیرین بار گرگان است. این تعاونی به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان حمل و نقل معتبر در این منطقه شناخته می‌شود و از این مکان کالاها به مقاصد مختلف ارسال می‌شوند.

گرگان بارگستر

تعاونی گرگان بارگستر در منطقه قرق و روبروی پارک جنگلی واقع شده است. این تعاونی به عنوان یک مرکز حمل و نقل مهم در گرگان شناخته می‌شود و از این مکان به عنوان یکی از نقاط حیاتی برای حمل و نقل کالاها در استان گلستان بهره می‌برد.

پیام تندر گرگان

در کمربندی و جنب میدان بار پیروزی، تعاونی پیام تندر گرگان واقع شده است. اعضای این تعاونی از این مکان به مقاصد مختلفی در گرگان و خارج از آن حرکت می‌کنند و خدمات حمل و نقل متنوعی ارائه می‌دهند.

طبیعت بار گلستان

در جاده گرگان به علی‌آباد و جنب جاده نصرآباد، تعاونی طبیعت بار گلستان واقع شده است. اعضای این تعاونی از این مکان به مقاصد مختلفی در استان گلستان حرکت می‌کنند و خدمات حمل و نقل متنوعی ارائه می‌دهند.

فرآورده‌های نفتی همای گلستان

میدان شهید مفتح و پاساژ عباسی، مکان شرکت فرآورده‌های نفتی همای گلستان است. این شرکت به عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در استان گلستان شناخته می‌شود و خدمات متنوعی ارائه می‌دهد.

فرآورده نفتی تک تاز بار گلستان

استان گلستان شهرستان گرگان میزبان شرکت فرآورده نفتی تک تاز بار گلستان است. این شرکت در میدان شهید مفتح، روبروی انبار شرکت نفت واقع شده و از این مکان به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی فرآورده‌های نفتی در منطقه بهره می‌برد.

اعتماد بار گلستان

کمربندی ضلع غربی میدان بار انقلاب در گرگان محل واقعیت تعاونی اعتماد بار گلستان است. این تعاونی به عنوان یک مرکز حمل و نقل مهم در شمال ایران شناخته می‌شود و از این مکان کالاها به سراسر کشور ارسال می‌شوند.

فجر صداقت بار گرگان

تعاونی فجر صداقت بار گرگان در جاده گرگان به گنبد و در کوچه گلدشت، جنب سالن پذیرایی سپهر واقع شده است. اعضای این تعاونی از این مکان به مقاصد مختلفی در استان گلستان و سایر مناطق حرکت می‌کنند.

هاگ بار – شعبه گرگان

شعبه گرگان شرکت هاگ بار در جاده تهران واقع شده و در ۲۰۰ متری بعد از هتل آذین مقابل انجمن کامیونداران گرگان قرار دارد. این شعبه به عنوان یک مرکز حمل و نقل مهم در این منطقه شناخته می‌شود و خدمات حمل و نقل متنوعی را ارائه می‌دهد.

شرکت حمل و نقل سبک سهیل بار کاسپین گرگان

شرکت حمل و نقل سبک سهیل بار کاسپین گرگان نیز در این شهر واقع شده و در کمربندی شرقی میدان بار پیروزی (میدان بار سبزی) واقع شده است. از این مکان کالاها به مقاصد مختلفی در ایران حرکت می‌کنند.

نجات بار امین

تعاونی نجات بار امین در کیلومتر ۲ جاده گرگان به تهران و جنب شرکت لرد گاز واقع شده است. اعضای این تعاونی از این مکان به مقاصد مختلفی در سراسر کشور حرکت می‌کنند و خدمات حمل و نقل متنوعی ارائه می‌دهند.

مهربار صدیق گلستان

مکان شرکت مهربار صدیق گلستان در بلوار جرجان و کوی انقلاب روبروی انقلاب چهارم واقع شده است. اعضای این شرکت از این مکان به مقاصد مختلفی در شهر گرگان و سایر مناطق منتقل می‌شوند.

کیان بار گلستان

کمربندی و جنب میدان بار پیروزی محل واقعیت تعاونی کیان بار گلستان است. اعضای این تعاونی از این مکان به مقاصد مختلفی در استان گلستان و سایر مناطق حرکت می‌کنند و خدمات حمل و نقل متنوعی ارائه می‌دهند.

لیست پایانه های باربری گرگان

 1. تعاونی خاورداران گرگان ۱۷۱۴۴۲۵۸۷          گرگان ک ۲ ج گرگان تهران مقابل
 2. تعاونی کامیون داران گرگان ۱۷۴۴۲۵۸۷۲          کیلومتر ۱ جاده گرگان-ساری
 3. نصرفرگرگان ۳۲۴۷۰۵۰۱            گرگان-بلوار هیرکانیا-روبروی ایراخودرو موحدی- گاراژمقصودلو
 4. گرگان بار ۱۷۲۳۳۵۲۰۹۸        گرگان – کمربندی گرگان – گنبد – جنب ایران خودرو
 5. باربری از تهران به گرگان تهران                 ۰۲۱۶۵۴۷۲۲۳۱
 6. آبادان (گرگان ) ۰۱۷۳۲۴۴۰۰۰۵-۹                کمربندی سیلوی گرگان – شرکت حمل و نفل و خدمات دریائی آبادان
 7. تعاونی کمپرسی داران گرگان ۳۲۱۵۰۹۳۲            گرگان جرجان جرجان ۱۵
 8. عرفان بارگرگان ۰۱۷-۳۲۴۳۵۱۱۱   گلستان گرگان کیلومتر۳ جاده تهران جنب شرکت لردگاز
 9. گرگان دشت بار ۳۲۱۷۷۹۵۱            گرگان گیلومتر۴ جاده گرگان به گنبد سرخط گلدشت
 10. استرآباد بار گرگان ۱۷۳۲۶۲۲۰۶۹        گلستان – گرگان – گمربندی گرگان جنب کارخانه یک و یک
 11. شیرین بار ۱۷۳۲۱۷۷۱۰۰        گرگان کیلومتر چهار جاده گنبد جنب کارخانه گالیکو
 12. گرگان بارگستر ۳۲۳۱۳۲۷۱            گرگان قرق روبرو پارک جنگلی
 13. پیام تندرگرگان ۱۷۳۲۶۲۱۶۲۶        کمربندی _ جنب میدان بار پیروزی
 14. باربری از کرج به گرگان. ۰۲۶۳۲۸۲۹۵۶۹
 15. طبیعت بارگلستان ۱۷۳۲۱۷۹۵۳۹        گرگان -جاده – گرگان – علی آباد – جنب جاده نصر آباد
 16. فرآورده های نفتی همای گلستان ۳۲۴۲۹۶۴۴            گرگان – میدان شهید مفتح – پاساژ عباسی
 17. فرآورده نفتی تک تازبارگلستان ۳۲۴۲۶۲۷۸            گلستان شهرستان گرگان میدان شهید مفتح روبروی انبار شرکت نفت
 18. اعتمادبارگلستان ۱۷۳۲۶۸۴۹۷۶        گرگان بلوار کمربندی ضلع غربی میدانبار انقلاب
 19. فجر صداقت بار گرگان ۹۱۱۱۷۱۱۴۴۲        جاده گرگان- گنبد , کوچه گلدشت , جنب سالن پذیرایی سپهر
 20. هاگ بار- شعبه گرگان ۹۱۱۹۶۶۳۶۲۹        گرگان جاده تهران ۲۰۰متر بعد از هتل آذین مقابل سندیکا کامیونداران
 21. سبک سهیل بار کاسپین گرگان ۹۱۲۹۳۸۵۷۴۴        میدان بار پیروزی ( میدانبار سبزی ) – انتهای میدان سمت راست۰
 22. نجات بار امین ۹۱۱۱۷۸۱۹۱۳        گرگان – کیلومتر۲ جاده گرگان-تهران، جنب شرکت لرد گاز کد پستی
 23. هاگ بار- شعبه گرگان ۹۱۱۹۶۶۳۶۲۹        جاده گرگان به کردکوی روبروی شرکت تعاونی کامیونداران گرگان
 24. مهربار صدیق گلستان ۱۷۳۲۱۲۰۷۱۳        گرگان- بلوار جرجان- کوی انقلاب روبروی انقلاب چهارم
 25. کیان بار گلستان ۹۱۱۱۷۷۸۷۰۷        گرگان – کمربندی – جنب میدان بار پیروزی کد پستی ۴۹۱۳۹۵۳۶۶۲

 

https://ariobar.com/

امتیاز شما برای این مقاله
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.