غیر فعال کردن ایمیل های اطلاع رسان تغییر رمز وردپرس

هنگامی که شما یک سایت با تعداد کاربران زیادی دارید ممکن است این برای شما ازاردهنده باشد که هر بار با تغییر پسورد  هر کاربر ، برای شما یک ایمیل اطلاع رسانی فرستاده شود .این امکان برای شما در وردپرس وجود دارد تا به راحتی این ایمیل ها را غیر…