آرشیو روزانه

۱۴۰۲-۱۱-۱۸

اثربخشی آموزش زبان به کمک فیلم‌ها و موسیقی

مقدمه: آموزش زبان از جمله مسائل مهم و پرکاربرد در زندگی امروزی است. زبان‌های خارجی به عنوان ابزاری برای ارتباط با دیگران و دستیابی به منابع متنوع اطلاعات و سرگرمی‌ها بسیار اهمیت دارند. این مساله باعث شده تا روش‌های مختلفی برای آموزش…