آرشیو روزانه

۱۳۹۵-۰۱-۳۱

پرسش و نظرسنجی از کاربران با افزونه تجاری Dilemma

پرسش نامه ها و نظرسنجی از کاربران یکی از بخش هایی است که به مراتب به بهبود سایت کمک می کنند و سبب می شوند تا کاربران با ثبت آرا به شما مشکلات سایت را به صورت غیر مستقیم گوشزد کنند و با برطرف کردن مشکلات و بوجود آوردن این بخش ها ، به وضعیت…