هنگامی که میخواهید یک پست جدید ایجاد کنید در قسمت عنوان متن کمرنگی وجود دارد که میگوید”عنوان در اینجا وارد کنید ” اگر میخواهید این متن را تغییر دهید و از جایگزین دلخواه خود به خصوص در  پست های سفارشی یا CMS استفاده کنید در ادامه با ما همراه شوید.برای انتخاب یک عنوان مناسب میتوانید انتخاب عنوان را مطلعه کنید.

قرار دادن متن دلخواه بجای عنوان پیش فرض وردپرس


چرا شما نیاز به تغییر عنوان پیش فرض دارید؟

هنگامی که شما میخواهید یک نوع پست سفارشی برای پروفایل شخصی ایجاد کنید، و بجای عنوان از نام شخص استفاده کنید ، با تغییر دادن متن عنوان می توانید کاربران را به استفاده از نام اگاه کنید.

نحوه تغییر عنوان پیش فرض وردپرس

برای تغییر این متن میبایست کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود را قرار دهید.

function wpb_change_title_text( $title ){
 $screen = get_current_screen();
 
 if ( 'movie' == $screen->post_type ) {
 $title = 'Enter movie name with release year';
 }
 
 return $title;
}
 
add_filter( 'enter_title_here', 'wpb_change_title_text' );

در کد بالا به جای “movie”  نوع پست سفارشی خود ، و متن ‘Enter movie name with release year’  متن دلخواه خود را وارد کنید.
در این کد ابتدا یک تابع  wpb_change_title_text ایجاد کردیم و  داخل تابع،مشخص میشود که ایا نوع پست سفارشی است؟ هنگامی که  تشخیص داده شد که نوع پستی که کاربر در ان صفحه قرار دارد، سفارشی است،عنوان پیش فرض را  با متن دلخواه جایگزین میکند.

منبع  : wpbeginner

امتیاز شما از 1 تا 5