سفارش طراحی قالب وردپرس

جهت سفارش و مشاوره رایگان تماس بگیرید
۰۹۰۱۴۵۱۵۰۵۱ - ۰۹۱۲۵۸۰۵۵۴۰

آموزش کامل ایجاد فرم نام نویسی در وردپرس

تمنا بذرگری
نویسنده : تمنا بذرگری

برای داشتن یک فرم نام نویسی بدون استفاده از افزونه و پلاگین با دکتر ودپرس همراه باشید تا فرم اختصاصی خود را به راحتی ایجاد نمایید.

آموزش کامل ایجاد فرم نام نویسی در وردپرس

آموزش کامل ایجاد فرم نام نویسی در وردپرس

برای ایجاد فرم ابتدا صفحه ای که کاربران قرار است در آن اطلاعات خود را وارد کنند طراحی میکنیم.

برای طراحی این صفحه میتوانید از کد Html زیر استفاده کنید.


<form method="post">
<h3>آیا قبلا عضو نشده اید؟<br/> نام نویسی کنید.</h3>
<p><label>نام</label></p>
<p><input type="text" value="" name="first_name" id="first_name" /></p>
<p><label>نام خانوادگی</label></p>
<p><input type="text" value="" name="last_name" id="last_name" /></p>
<p><label>ایمیل</label></p>
<p><input type="text" value="" name="email" id="email" /></p>
<p><label>نام کاربری</label></p>
<p><input type="text" value="" name="username" id="username" /></p>
<p><label>رمز عبور</label></p>
<p><input type="password" value="" name="pwd1" id="pwd1" /></p>
<p><label>تکرار رمز عبور</label></p>
<p><input type="password" value="" name="pwd2" id="pwd2" /></p>
<button type="submit" name="btnregister" >بفرست!</button>
<input type="hidden" name="task" value="register" />
</form>

پس از ایجاد صفحه دریافت اطلاعات باید اطلاعات دریافتی پردازش گردند برای این منظور از کد php زیر استفاده میکنیم.


<?php
$err = '';
$success = '';

global $wpdb, $PasswordHash, $current_user, $user_ID;

if(isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'register' ) {

$pwd1 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd1']));
$pwd2 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd2']));
$first_name = $wpdb->escape(trim($_POST['first_name']));
$last_name = $wpdb->escape(trim($_POST['last_name']));
$email = $wpdb->escape(trim($_POST['email']));
$username = $wpdb->escape(trim($_POST['username']));

if( $email == "" || $pwd1 == "" || $pwd2 == "" || $username == "" || $first_name == "" || $last_name == "") {
$err = 'لطفا تمامی فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید.';
} else if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$err = 'آدرس ایمیل نامعتبر است!';
} else if(email_exists($email) ) {
$err = 'این ایمیل قبلا در سایت ثبت شده است.';
} else if($pwd1 <> $pwd2 ){
$err = 'کلمات عبور با یکدیگر مطابقت ندارند.';
} else {

$user_id = wp_insert_user( array ('first_name' => apply_filters('pre_user_first_name', $first_name), 'last_name' => apply_filters('pre_user_last_name', $last_name), 'user_pass' => apply_filters('pre_user_user_pass', $pwd1), 'user_login' => apply_filters('pre_user_user_login', $username), 'user_email' => apply_filters('pre_user_user_email', $email), 'role' => 'subscriber' ) );
if( is_wp_error($user_id) ) {
$err = 'خطایی در ارسال درخواست نام نویسی شما رخ داده است!';
} else {
do_action('user_register', $user_id);

$success = 'نام نویسی شما با موفقیت به اتمام رسید، از شما ممنویم.';
}

}

}
?>

در ادامه کدی را به عنوان نمونه مشاهده میکنید که میتوانید این کد را در برگه مورد نظر خود قرار دهید و یا با ویرایش آن استایل دلخواه را به فرم خود بدهید.

<?php
/*
Template Name: فرم عضویت
*/
?>
<style>
form label {
 display: block;
 font-weight: bold;
}
form input[type="text"], form input[type="password"] {
 border: 1px solid #F0F0F0;
 border-radius: 5px;
 -moz-box-shadow: 1px 1px #FFF, 1px 1px 1px #aaa inset;
 -webkit-box-shadow: 1px 1px #FFF, 1px 1px 1px #aaa inset;
 box-shadow: 1px 1px #FFF, 1px 1px 1px #aaa inset;
 padding: 10px 7px;
 width: 50%;
 background: #FFF;
 margin-top: 5px;
 font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
 font-size: 15px;
 font-weight: bold;
 color: #666;
}
</style>
<?php get_header(); ?>
<?php
 $err = '';
 $success = '';

 global $wpdb, $PasswordHash, $current_user, $user_ID;

 if(isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'register' ) {

 $pwd1 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd1']));
 $pwd2 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd2']));
 $first_name = $wpdb->escape(trim($_POST['first_name']));
 $last_name = $wpdb->escape(trim($_POST['last_name']));
 $email = $wpdb->escape(trim($_POST['email']));
 $username = $wpdb->escape(trim($_POST['username']));

 if( $email == "" || $pwd1 == "" || $pwd2 == "" || $username == "" || $first_name == "" || $last_name == "") {
 $err = 'لطفا تمامی فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید.';
 } else if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
 $err = 'آدرس ایمیل نامعتبر است!';
 } else if(email_exists($email) ) {
 $err = 'این ایمیل قبلا در سایت ثبت شده است.';
 } else if($pwd1 <> $pwd2 ){
 $err = 'کلمات عبور با یکدیگر مطابقت ندارند.'; 
 } else {

 $user_id = wp_insert_user( array ('first_name' => apply_filters('pre_user_first_name', $first_name), 'last_name' => apply_filters('pre_user_last_name', $last_name), 'user_pass' => apply_filters('pre_user_user_pass', $pwd1), 'user_login' => apply_filters('pre_user_user_login', $username), 'user_email' => apply_filters('pre_user_user_email', $email), 'role' => 'subscriber' ) );
 if( is_wp_error($user_id) ) {
 $err = 'خطایی در ارسال درخواست نام نویسی شما رخ داده است!';
 } else {
 do_action('user_register', $user_id);

 $success = 'نام نویسی شما با موفقیت به اتمام رسید، از شما ممنویم.';
 }

 }

 }
 ?>
<div id="primary" class="site-content">
 <div id="content" role="main">
 <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
 <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
 <header class="entry-header">
 <h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>
 </header>
 <div class="entry-content">
 <?php the_content(); ?>
 <div id="message">
 <?php 
 if(! empty($err) ) :
 echo '<p class="error">'.$err.'</p>';
 endif;
 ?>
 <?php 
 if(! empty($success) ) :
 echo '<p class="error">'.$success.'</p>';
 endif;
 ?>
 </div>
 <form method="post">
 <h4>آیا قبلا عضو نشده اید؟<br/>
 نام نویسی کنید.</h4>
 <p>
 <label>نام</label>
 </p>
 <p>
 <input type="text" value="" name="first_name" id="first_name" />
 </p>
 <p>
 <label>نام خانوادگی</label>
 </p>
 <p>
 <input type="text" value="" name="last_name" id="last_name" />
 </p>
 <p>
 <label>ایمیل</label>
 </p>
 <p>
 <input type="text" value="" name="email" id="email" />
 </p>
 <p>
 <label>نام کاربری</label>
 </p>
 <p>
 <input type="text" value="" name="username" id="username" />
 </p>
 <p>
 <label>رمز عبور</label>
 </p>
 <p>
 <input type="password" value="" name="pwd1" id="pwd1" />
 </p>
 <p>
 <label>تکرار رمز عبور</label>
 </p>
 <p>
 <input type="password" value="" name="pwd2" id="pwd2" />
 </p>
 <button type="submit" name="btnregister" class="button" >بفرست!</button>
 <input type="hidden" name="task" value="register" />
 </form>
 </div>
 <footer class="entry-meta">
 <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentytwelve' ), '<span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
 </footer>
 <!-- .entry-meta --> 
 </article>
 <?php endwhile; ?>
 <?php endif; ?>
 </div>
</div>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>

امتیاز شما از 1 تا 5

1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته 1 رای
Loading...


تبلیغات
 • 94 بازدید
 • تمنا بذرگری
 • ۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
پیشنهاد می کنیم
تمنا بذرگری درباره نویسنده : تمنا بذرگری
مهندس تمنا بذرگری هستم، مدرس دوره های آموزشی و نویسنده وب سایت دکتر وردپرس . امیدوارم مطالب مورد استفاده شما قرار بگیرند .
نظرات
دیدگاه شما

نام *

ایمیل

سایت

 • مشاهده :5,921 بار
 • مدرس : مهندس میلاد محبی نیا
 • 1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته 29 رای
  Loading...
    74,000 تومان
 • مشاهده :2,048 بار
 • مدرس : مهندس احمدی
 • 1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته 19 رای
  Loading...
    69,000 تومان
 • مشاهده :5,485 بار
 • مدرس : مهندس احمدی
 • 1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته 20 رای
  Loading...
    63,000 تومان
 • مشاهده :6,858 بار
 • مدرس : دکتر آرش حیدری
 • 1 ستاره میدم به نوشته2 ستاره میدم به نوشته3 ستاره میدم به نوشته4 ستاره میدم به نوشته5 ستاره میدم به نوشته 34 رای
  Loading...
    73,000 تومان
  مشاهده پکیج های آموزشی
  دانلود رایگان
  دکتر آرش حیدری
  مهندس میثم خانبابایی
  وحید زعفرانلو
  مهندس جواد احشامیان
  مهندس میلاد محب نیا
  مهندس تمنا بذرگری
  مهندس احمدی
  محمد همتی
  دانیال نوآیین
  نبرد صفحه اول !
  عضویت ویژه دوره 5 جلسه ای، کاملا رایگان
  * ما هم مثل شما از ایمیل اسپم خوشمان نمی آید
  فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
  فایل صوتی رایگان، همین الان گوش کنید
  دوره 5 جلسه کاملا رایگان "سئو"