گروه دکتر وردپرس فعالیت خودش رو از مرداد ۱۳۹۱ شروع کرده است . زمینه تخصصی فعالیت ما بر روی آموزش و خدمات وردپرس و طراحی سایت بوده است .

دکتر آرش حیدری : مدیریت

مهندس میثم خانبابایی : برنامه نویس ارشد

وحید زعفرانلو : نویسنده و مدرس دوره های آموزشی

مهندس تمنا بذرگری : نویسنده و مدرس دوره های آموزشی